VirSam motivasjon og mål


Det er behov for å trene på tverrprofesjonell samhandling I forkant av klinisk praksis. VirSam prosjektet utforsker forskjellige løsninger for 4. års medisinstudenter og 3. års sykepleierstudenter:

 • Teknologi: Virtuelt St. Olavs (tidligere utprøvd med studenter på videregående sykepleie, HIST)
 • Forskjellige case og kliniske situasjoner
 • Forskjellige utfordringer i samhandling og kommunikasjon
 • Samlokalisert og distanselæring
 • Desktop ‘logge seg inn fra hybelen’ modus og Virtual Reality modus (med Oculus Rift)
Prosjekt-team
 • Leder: Aslak Steinsbekk, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
 • Nestleder og pedagogisk design: Ekaterina Prasolova-Førland, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
 • Pedagogisk design: Frank Lindseth, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU
 • Teknologisk utvikling og støtte: Mikhail Fominykh
 • Faglig grunnlag for scenarier: Marion Skallerud Nordberg, Geriatrisk avdeling, St. Olavs Hospital
 • Faglig grunnlag for scenarier: Inga Marie Røyset, Geriatrisk avdeling, St. Olavs Hospital
 • Faglig grunnlag for scenarier: Cecilie Therese Hagemann, Gynekologisk avdeling, St. Olavs Hospital
 • Spørsmål og svar for utprøving av VirSam høsten 2016: Marte Sømo Solberg