Studentinformasjon og påmelding

:

Hva inviteres du til?

Du inviteres til å delta i en gruppe som gjennomfører to ulike realistiske case i en virtuell verden. Det tar ca. 2 timer. Den ene casen er en akuttcase og den andre er om å følge en pasient over lengre tid. Du får trening i å ha selvstendig ansvar og i å samarbeide med andre profesjoner. Den virtuell verden er laget lik St. Olavs Hospital og hver deltager får en egen avatar i spillet. Det står mer informasjon om selve gjennomføringen på siden med Instruksjoner for spill og om hele prosjektet på Informasjonssiden.
Det har vært gjennomført en pilot og tilbakemeldingen fra studentene som deltok var veldig gode. Alle rapporterte at de syntes det var realistisk. Nytteverdien var først og fremst trening i kliniske situasjoner og samhandling med andre som man ikke får prøvd under utplassering.

Påmelding

Hvis du er medisin- eller sykepleiestudent og er invitert til å delta på VirSam høsten 2016, må du booke deg inn. Her er en detaljert beskrivelse av framgangsmåten:
  • Trykk på «Gå til påmelding» knappen under.
  • Finn fram til den datoen som passer seg best og som har en ledig plass for studenter fra din utdanning.
  • På en linje som starter med din utdanning, skriv inn navn, epostadresse og telefonnummer.
  • Det må være minimum 2 sykepleiestudenter og 1 medisinstudent per gjennomføring. Maksimum per gruppe er 6 studenter (2 medisin og 4 sykepleie).
  • Fordi man i virkelig praksis må jobbe sammen med personer man ikke kjenner, oppfordrer vi deg til å melde deg på en gruppe med personer du ikke kjenner.

Hva skjer etter påmelding?

Når tidspunkt for gjennomføring nærmer seg vil du og resten av din gruppe få en mail med praktisk informasjon om hvor du skal møte opp og hva som skal skje. Du trenger ikke å gjøre noe på forhånd, men du sparer tid hvis du ser på videoene på siden med Instruksjoner for spill før du kommer.