Gynekologicase

Start med å lese casebeskrivelsen

Case Beskrivelse

Pasienten, en kvinne på 30 år (ingen barn fra før (Para 0)), ankommer gynekologisk avdeling med diagnose/mistanke om ekstrauterin graviditet (Ex-u) sammen med mannen, også i 30-årene. Hun ble akutt dårlig på jobb, kom til legevakten med sterke smerter i nedre del av magen. På legevakten ble det tatt graviditetstest som uventet viste seg å være positiv. Derfor er tentativ diagnose ekstrauterin graviditet blitt stilt. Ved undersøkelse finner man ømhet ved bimanuell palpasjon av uterus og svarende til høyre adnex. Vaginal ultralyd viser ingen intrauterin graviditet. Det ses en del fri væske i fossa og en smultring-lignende struktur svarende til høyre adnex. Kvinnen skal senere opereres med kikkhulloperasjon i narkose. I forkant av operasjon skal det gjennomgås ‘trygg kirurgi’-sjekklisten med presentasjon av teamet og prosedyren som er planlagt. Symptomer: sterke smerter, svak pågående vaginalblødning, blekhet. Funn: Lab: u-HCG +, kvantitativ HCG > 1000, Hb 8 (lav).

Gangen i rollespillet på gynekologisk avdeling

Det er 3 scener som skal spilles. De som ikke er deltagere oppholder seg i bakgrunnen/på venterom/utenfor operasjonsrommet og observerer.

Scene 1 (pasientrom). Deltakere: pasient, evt. pårørende, sykepleier, lege

Hensikt er å gjøre en første vurdering av pasientens situasjon. Pasienten har nettopp ankommet gynekologisk avdeling fra legevakta og ligger i senga, evt. pårørende/mannen sitter på en stol. Sykepleier kommer inn på rommet (eller er på rommet fra begynnelsen), ‘tar’ noen prøver og stiller spørsmål, forklarer at legen kommer snart. Legen kommer inn pasientrommet, får presentert funn av sykepleieren, utfører ‘ultralyd’ og forklarer diagnosen og om operasjonen, senere forlater rommet. Avsluttes med at sykepleieren forlater rommet for å hente ‘trillesengen’.

Scene 2 (slusen). Deltakere: pasient, evt. pårørende, sykepleier, operasjonssykepleier

Hensikt er å overleve pasienten til operasjon. Sykepleieren henter ‘trillesengen’, pasienten legges på og kjøres til slusen. Mannen til pasienten følger med. I slusen blir de møtt av operasjonssykepleier evt. anestesisykepleier. Under overlevering blir det utvekslet informasjon mellom deltakere om operasjonen. Mannen får ikke slippe til videre. Avsluttes med at sykepleieren kjører trillesenga til operasjonsrommet, sammen med evt. operasjonssykepleier/anestesisykepleier.

Scene 3 (operasjonsrom). Deltakere: pasient, legen/kirurgen, operasjonssykepleier, evt. anestesisykepleier

Pasienten ‘legges’ på operasjonsbordet. Legen og operasjons/anestesisykepleiere forklarer alt de gjør under forberedelsen til pasienten. Pasienten ‘legges i narkose’ (f.eks blir bedt om å telle tilbake fra 10). Avsluttes med at teamet gjennomgår ‘Trygg operasjon’ sjekkliste.

Roller for casen

Fordel roller: Avtal hvem som skal spille de ulike rollene i gynekologicasen. Er dere 6 personer spiller alle en rolle hver. Er dere 5 eller færre, fyll opp rollene i den rekkefølgen de står under. Husk at det er verdifullt å spille ulike roller for å se en klinisk situasjon fra flere perspektiver. Klikk på bildene under for å få opp rollebeskrivelsene:

1. Pasient
2. Lege

skal spilles av medisinstudent

3. Sykepleier på sengepost

skal spilles av sykepleierstudent

4. Operasjonssykepleier

skal spilles av sykepleier. Kan evt spilles av samme person som sykepleier på sengepost

5. Pårørende til pasient
6. Anestesisykepleier

Start spillet

Logg på med din rollefigur: For å logge på med din rollefigur må du først logge ut av Second Life ved å avslutte programmet, for så å logge inn igjen med påloggingsinformasjonen til din rollefigur. Denne informasjonen finner du i rollebeskrivelsen. Skriv NTNU i adressefeltet, møt de andre på plattformen og gå sammen til startsted for scene 1.

Spill gjennom gynekologicasen: Følg instruksjonene på rollekortene. Hjelp hverandre med å holde framdriften og å gjøre ting så virkelighetstro som mulig. Hver enkelt må si ifra for å få ting til å skje, dere har alle ansvaret for å få alt i teamet til å fungere så bra som mulig.

Diskuter erfaringene: Når dere er ferdige, diskuter hva som fungerte bra, og hva som fungerte dårlig. Hvilke endringer kan dere gjøre for å løse casen bedre?

Spill casen en gang til: Bytt gjerne roller. Prøv å spille raskere.

Oppsummering gynekologicase: Hvordan fungerte det denne gangen? Hvorfor?

Start på geriatricase: Velg casen ved å trykke på bildet nedenfor.