VirSam. Trening på samhandling i helsetjenesten i en virtuell verden

NB! Påmelding for medisin- og sykepleiestudenter høsten 2016

VirSam har som mål å gi studenter på medisin, helse og sosialfag mulighet til å trene på tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) langs pasientforløp i virtuelle arenaer uavhengig av annen timeplanfestet undervisning.

En viktig grunn til å lage virtuelle arenaer er praktiske utfordringer med å gi studentene mulighet til å trene nok på kliniske situasjoner (time on task), spesielt der de må samhandle med andre. Vi må derfor gi mengdetrening gjennom nye løsninger.

Større faglig forståelse for samarbeid langs pasientforløpet

Samarbeide med vekt på tydelig kommunikasjon

Forstå egne oppgaver i team

Forstå andre profesjoner, rolle funksjoner og oppgaver i team

Mer informasjon

Påmelding

Hvis du er medisin eller sykepleiestudent og er invitert til å delta på VirSam høsten 2016, må du booke deg inn. Bildet under viser hvordan kalenderen ser ut. For å delta må du først finne det tidspunktet som passer deg best og (hvis det er ledig plass) fylle inn opplysningene. Det er først til mølla prinsippet som gjelder.

Trykk her for mer informasjon om hva det hele går ut på og praktisk om booking av tid for å delta på VirSam høsten 2016.
Hvis du er klar til å booke deg en tid nå, klikk på knappen så kommer du rett til kalenderen.

Om VirSam-prosjektet

VirSam har fått støtte fra NTNU «Innovative utdanninger» for studieåret 2015/16 til å prøve ut løsninger for TPS for medisin og sykepleierstudenter i en virtuell sykehussetting. I prosjektperioden vil det bli prøvd ut kombinasjoner av ulike teknologiske løsninger: samhandling i desktopversjon og med 3D briller med og uten faglærer tilstede, for å få erfaringer med hvilke løsninger som gir best læringsutbytte. VirSam bygger på arbeid med å etablere en virtuell framstilling av St. Olavs hospital («virtuelt sykehus») som læringsarena for studenter og som informasjon for pasienter.

Instruksjoner for spill

En viktig del av VirSam er å gi studenter mulighet til å selvorganisere egen læring. Derfor er det laget en beskrivelse av hvordan studentene selv kan gjennomføre ulike case i den virtuell arenaen som VirSam-prosjektet har laget.

Studenter som skal delta kan trykke på linken nedenfor for å gå til instruksjonene.

Kort fortalt går instruksjonene ut på å

  • gi en kort innføring i bruk av den virtuelle verden Second Life
  • beskrivelse og innføring i den nødvendige informasjonen man trenger for å gjennomføre spillet
  • de praktiske tingen som trengs for å gjennomføre spillet som case beskrivelse og lignende.